خرید pdf کتاب Retief: Diplomat-at-Arms

[ad_1]

رتیف فقط یک کار در Northroyal داشت – نجات کهکشان از جنون و جنگ. بنابراین او با یک خرقه فرسوده و یک اسب قدیمی و یک پاکت در کیسه های زین خود به راه افتاد – به خون و روده و مغز. کیت لومر نامزد جایزه هوگو و سحابی بود! قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی.

[ad_2]

خرید کتاب Retief: Diplomat-at-Arms