خرید pdf کتاب Retief: Mightiest Qorn

[ad_1]

باهوش ، شجاع و سرسخت ، كورنت ها همه مردم را تحقیر می كردند – به جز یكی! قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی

[ad_2]

خرید کتاب Retief: Mightiest Qorn