خرید pdf کتاب Retief: The Desert and the Stars

[ad_1]

آگا کاگا خواهان صلح بود – تکه ای از همه چیز در معرض دید! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود که هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی شد. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی

[ad_2]

خرید کتاب Retief: The Desert and the Stars