خرید pdf کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin

[ad_1]

ده فصل از این جلد به س fundamentalالات اساسی در مورد این منطقه پاسخ می دهد و بنابراین پزشک بالینی که با آسیب شناسی آپیکال با منشا end ریشه مواجه است ، راه حل خواهد داشت. هدف این متن / اطلس ارائه رهنمود برای رویکرد تشخیصی و اجرای درمانهای پیگیری ریشه در موارد پیچیده است. این کتاب توسط بیش از 150 مورد بالینی توسط نویسندگان مشهور جهان از ملیت های مختلف غنی شده است و با تصویرگری با کیفیت بالا ، جعبه های پسوند و الگوریتم های تصمیم گیری که حرفه ای را در انتخاب درمانی پشتیبانی می کنند ، نشان داده شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin