خرید pdf کتاب Reunions Can Be Murder

[ad_1]

سال سختی بوده است و بازگشت به شهر خود همیشه تجربه خوشی نیست. وقتی بهترین دوستانم ، سید و ریکی ، اصرار داشتند که به دیدار 20 ام دبیرستان برویم ، فکر کردم ، “چقدر ممکن است بد باشد؟” به نظر می رسد که دیدارهای دبیرستان می تواند سرگرم کننده باشد … یا قتل! یک لیوان شراب بریزید و از این واحد واحد پر از شراب و شراب که حدس می زند تا آخر حدس بزنید لذت ببرید!

[ad_2]

خرید کتاب Reunions Can Be Murder