خرید pdf کتاب Réussir vos projets d’affaires en Afrique

[ad_1]

مباحث توسعه یافته در این کتاب نشان دهنده علاقه به تجارت در آفریقا است. با مثالها و داده های پشتیبانی در مورد مشتریان بالقوه ، فصول مختلف خواننده را راهنمایی می کند ، چه یک کارآفرین و چه یک سرمایه گذار ، به تدریج و عمیق برای انجام یک تغییر مکان مجدد استراتژیک و فوری. این کتاب همچنین به عنوان یک ماده درسی در اقتصاد در آفریقا در نظر گرفته شده است. این کتاب به س questionsالات اساسی مدیریت استراتژیک بین المللی پاسخ می دهد: چرا ، چگونه ، در کجا ، با چه کسی و چه موقع باید در آفریقا تجارت کرد؟ علاوه بر این ، موضوعات مربوط به ویژگی های فضای تجاری آفریقا ، فرصت های تجاری و موقعیت های رقابتی ، و همچنین مدیریت ریسک ، برنامه ریزی صادرات و فرآیندهای مدیریت ، پیمانکاری بین المللی بین المللی ، سرمایه گذاری مشترک بین المللی ، مخلوط بازاریابی ، منابع انسانی و غیره در جزئیات به دنبال این نگرانی ها ، سایر موارد به همان اندازه مهم و خاص مانند چالش های اخلاقی ، فرهنگ ، تأمین مالی پروژه های تجاری و غیره مورد بررسی قرار می گیرند. این کتاب نتیجه یک سری فعالیتهایی است که هشت نفر از اعضای کرسی استفان A. جاریسلوسکی در مدیریت تجارت بین الملل در دانشگاه لاوال آفریقا انجام داده اند. نقش کرسی Stephen A. Jarislowsky در مدیریت تجارت بین الملل ترویج و حمایت از تحقیق ، آموزش و انتقال دانش به سازمانها در زمینه مدیریت بین الملل است.

[ad_2]

خرید کتاب Réussir vos projets d’affaires en Afrique