خرید pdf کتاب Révolte face

[ad_1]

“کشوری که در طی هزاران سال درد مانند سواحل دریای مدیترانه در سواحل آن ریخته شده است. کشوری مانند دامان مادر وقتی از مرزهای آن عبور می کنید. کشور من مانند بخشی از آسمان آبی است که در من ساکن است ، من به آنجا پرواز می کنم ، بالهایم باز می شود ، در اعماق آبی لاجوردی آن ، ابرهایش برای من داستان باران های سقوط کرده ، بوی زمین مرطوب را بازگو می کنند. من رویای کشورم را برای همیشه می بینم. بیش از همه ، کشور من یک مکان است ، یک مکان بسیار کوچک ، جایی که تمام بشریت در آن زندگی می کند: آزادی ». این اسلالوم متن غیر معمولی بین دیدگاه سیاست و نگاه شاعرانه نویسنده به کشورش.

[ad_2]

خرید کتاب Révolte face