خرید pdf کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change

[ad_1]

انقلاب و فروپاشی دولت محور این کتاب مهم مهم است که نظریه های اصلی انقلاب را تحلیل می کند و به مسیرهای آینده اشاره می کند. انقلاب های معروف تاریخ (فرانسه ، چین ، روسیه) و کشورهای در حال توسعه را در پاسخ به س questionsالات اصلی مانند “چرا انقلاب ها بسیار نادر است؟” انقلاب ها همچنین با فروپاشی دولت در اروپای شرقی پس از 1989 ، نتایج معمول انقلاب ها و آینده احتمالی انقلاب ها ، روبرو می شوند. پیوست حاوی طرح های زندگینامه ای و زندگینامه ای برخی از برجسته ترین دانشجویان انقلاب است.

[ad_2]

خرید کتاب Revolutions : A Worldwide Introduction to Political and Social Change