خرید pdf کتاب Révolutions françaises : Saint-Just et l'Invisible suivi de Les trois B. suivi de Cérémonial pour un Combat – Théâtre

[ad_1]

از اواخر قرن هجدهم تا پایان قرن نوزدهم ، امیدهای بی نظیری در جامعه فرانسه پرسه می زد. این موج درخشان بسیار سریع نام “انقلاب” را به خود گرفت ، که برای بسیاری به یک اصطلاح مقدس تبدیل شده است ، نویدبخش آینده متشکل از پیشرفت اجتماعی و عظمت بشری است. سه قطعه ای که این حجم را تشکیل می دهند مانند سه عمل فاجعه جهانی انقلاب است: جادوگری که از “دشمنان سرسخت” خود ترسیده است اما به زودی “فرزندان خود را می بلعد” (Saint-Just and the Invisible). این امر علی رغم طغیان اخیر احضار برابری ها (The Three B’s) و بعداً کمون پاریس (مراسم یک مبارزه) ، نبرد نهایی انقلاب ، که با شکست سنگین تحریم شد ، اما با رویارویی قهرمانانه با دادگاه و آواز امید به پایان رسید.

[ad_2]

خرید کتاب Révolutions françaises : Saint-Just et l'Invisible suivi de Les trois B. suivi de Cérémonial pour un Combat – Théâtre