خرید pdf کتاب Revolutions of 1848 : A Social History

[ad_1]

این تاریخ اجتماعی اروپا در سال 1848 مهمترین مراکز شورش را انتخاب می کند و با بازسازی زنده از وقایع نشان می دهد که انقلاب برای یک شهروند عادی به چه معناست و چقدر در آن سرنوشت دارد. انبوهی از مطالب از منابع معاصر ، كه بیشتر آنها به زبان انگلیسی در دسترس نیستند ، به یك روایت عالی پیوند خورده است كه شرح می دهد كه چگونه فرانسویان شاهد اولین قیام واقعی طبقه كارگر بودند ، و چگونه دانشجویان وینی اداره شهر را به دست گرفتند. چگونه کروات ها و اسلوونی ها در اولین مبارزه ملی گرایانه بیدار شدند ، چگونه مازینی جمهوری ایده آل خود را در رم بنیان نهاد.

[ad_2]

خرید کتاب Revolutions of 1848 : A Social History