خرید pdf کتاب Revue Camerounaise de psychologie 1

[ad_1]

این اولین نسخه از بررسی روانشناسی کامرون به تنوع و جهانی بودن زمینه های این رشته می پردازد. وی برای محدود کردن خطوط معرفتی و عملیاتی خود ، وی به س questionsالات مختلفی می پردازد که مربوط به یک کثرت موضوعی به ویژه حساس است. مباحثی که در مرکز بحث های اجتماعی قرار دارند و با جهان بینی های مختلفی سروکار دارند. آنها با رنج ، کار ، نوآوری ، زندگی مشترک ، خود و دیگری سر و کار دارند. جنبه های مختلف زندگی به طور صریح مورد کاوش ، تحلیل ، مقابله و بحث قرار می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Revue Camerounaise de psychologie 1