خرید pdf کتاب Rice Biotechnology and Genetic Engineering : Biotechnology of Food Crops

[ad_1]

برنج یک فرصت بی نظیر برای بهبود مهندسی ژنتیک است. این کتاب جدید ، مروری دقیق بر تحولات گذشته و حال در مهندسی ژنتیک برنج ، و همچنین مطالعه عمیق مواد و روشهای مهندسی ژنتیک کنونی را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Rice Biotechnology and Genetic Engineering : Biotechnology of Food Crops