خرید pdf کتاب Rise After a Fall

[ad_1]

چه عاملی باعث می شود که فرد زندگی راحت خود را ترک کند و با وجود تهدید زندگی ، به دنبال صدای قلب خود ، برای آنچه دوست دارد بجنگد ، وقتی روزهای آرام به طور ناگهانی تبدیل به جنگ شود؟ چه اتفاقی برای شخصی می افتد که غرق در یک سیستم سرکوبگر است و سعی در نابود کردن ، از بین بردن و خاکستر کردن هر آنچه را که گنج می کشند ، دارد؟ این کتاب حقیقت فاحش اخلاق در فدراسیون امروز روسیه است. این کشور وقتی گذشته نابود می شود و آینده جایی ندارد ، به یک اسیر جنگی تبدیل می شود. وقتی با دشمن بی رحم خود روبرو می شوید چگونه می توانید آن را تحمل کنید و به جنگ ادامه دهید؟ تنها راه برخاستن پس از سقوط این است که ذهن خود را رها کنید. اما آیا برای شخصی که امیدش را از دست داده کافی است؟

[ad_2]

خرید کتاب Rise After a Fall