خرید pdf کتاب Ritu Weds Chandni

[ad_1]

بهترین کتاب تصویری توسط Kirkus Reviews از سال 2020 عایشه منتظر عروسی پسر عموی خود ریتو است. او نمی تواند صبر کند تا در مراسم برات رقصید! اما همه خوشحال نیستند که ریتو با دوستش چاندنی ازدواج می کند. حتی برخی نذر کردند که به جشن ها پایان دهند. آیا عایشه روز بزرگ پسر عموی خود را نجات خواهد داد؟ این اولین خونگرم از Ameya Narvankar ، که عشق عایشه به پسر عموی خود و همچنین عشق Ritu و Chandni به یکدیگر را محور قرار می دهد ، قدرت صداهای جوان را برای ابراز وجود در برابر تعصب و تعصب جشن می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Ritu Weds Chandni