خرید pdf کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan

[ad_1]

این بررسی آیین های مرگ در اوایل ژاپن ، عمل به خاك سپاری مضاعف را كلیدی برای شناخت دوران تایكا می داند (645-710 ق. م.) با استناد به روایت ها و شعرها از متون اولیه ژاپنی – Kojiki ، Nihonshoki و Man’yoshu ، گلچین شعر – گفته می شود که دفن مضاعف مرکز دستکاری اسطوره و آیین برای برخی از عقاید و جناح ها بود. اهداف “این حجم به طور قابل توجهی استاندارد علمی را در مورد مطالعات اولیه ژاپن و مانیوشو افزایش داد.” – جوزف کیتاگاوا “همانطور که اندیشه تاریخی و مذهبی نشان داده شده در اینجا قانع کننده است ، تصور اینکه چگونه کسی هرگز می تواند این اسناد را به روال گذشته بخواند دشوار است.” – آلن ال. میلر ، مجله دین “منبع اصلی مورخان از اوایل ژاپن. ‘- دیوید ال. بارنهیل ، تاریخ ادیان

[ad_2]

خرید کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan