خرید pdf کتاب Road of Dragons : Part I

[ad_1]

وقتی كیت به شهر نوركنده آمد ، تجارت در مسیرهای كاروان گردنبند طلایی متوقف شده است زیرا اژدها لرد قیام كرده و پسران اژدها را برای دزدی ، شكنجه و قتل رها كرده است. هیچ اژدهایی وجود ندارد – آیا آنها؟ کیت شروع به کار برای ارباب جنایت سالوار می کند و تمام رقبای خود را حذف می کند. چهل شاهزاده خانم زمرد اکنون همه چیز را برای محافظت از پادشاه خود می دهند. سالوار دو بار از بتونه عبور می کند ، که جای تعجب ندارد. او جواب خود را آماده کرده و نورکنده یک کشتار دیگر را می بیند. كیت از پسران اژدها باخبر می شود و وارد شهر شگفت انگیز واراخشا می شود كه فقط یك روز و یك شب روی ماسه های بیابان نهفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Road of Dragons : Part I