خرید pdf کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'

[ad_1]

عکس رابرت بویل مدیون مجموعه ای از نقد و بررسی های وی است که اندکی پس از مرگ وی توسط مردانی که او را به خوبی شناخته بودند مانند جان اولین ، گیلبرت برنت و سر پیتر پت نوشته شده است. این کتاب شامل مجموعه ای از این متون منتشر نشده قبلی است.

[ad_2]

خرید کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'