خرید pdf کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2

[ad_1]

این مجلدات “پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه” مشارکت های برجسته ارائه شده در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” را برجسته می کند. این کنفرانس در سویل ، اسپانیا ، 22 تا 24 نوامبر 2017 برگزار می شود و بخشی از مجموعه کنفرانس هایی است که به طور مشترک توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) برگزار شد. این کنفرانس فعالیت های علمی و فناوری مربوط به رباتیک در شبه جزیره ایبری است ، اما برای تحقیقات و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. بنابراین بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این جلوه ها پیشرفت های علمی و همچنین کاربردهای صنعتی رباتیک را برای ارتقا collabora همکاری های جدید بین صنعت و علم ارائه می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2