خرید pdf کتاب Robotics Research : Volume 2

[ad_1]

ISRR ، “سمپوزیوم بین المللی تحقیقات رباتیک” ، یکی از همایش های مهم رباتیک است که طی دو دهه گذشته ، اساسی ترین و ماندگارترین کمک ها را در این زمینه انجام داده است. این کتاب نتایج چاپ هفدهم “تحقیقات رباتیک” ISRR15 را ارائه می دهد و مجموعه ای از طیف گسترده ای از مباحث رباتیک را ارائه می دهد. محتوای مقاله ها مروری جامع بر وضعیت فعلی تحقیقات رباتیک را ارائه می دهد: پیشرفت ها و چالش های مربوط به مبانی نظری و فناوری آن و همچنین تحولات در زمینه های کاربردی سنتی و نوظهور آن. تنوع ، تازگی و دامنه کار در این زمینه ها ، بلوغ فزاینده و دامنه گسترده موضوع را نشان می دهد و وضعیت رباتیک و جهت آینده آن را تعریف می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Robotics Research : Volume 2