خرید pdf کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :

[ad_1]

الكساندر شواب بررسی می كند كه چگونه می توان رفتار غریزی واكنش پذیر ، شبیه به رفتارهای غریزی موجودات زنده را برای ربات های متحرك هوشمند به منظور گسترش رویكردهای كلاسیك به دست آورد. وی برنامه های احتمالی را برای رویکردهای واکنشی شناسایی می کند ، زیرا اینها یک زمان واکنش سریع را فراهم می کند ، مقاومت را افزایش می دهد و از قابلیت برداشت بالا برخوردار است ، اگرچه روش های واکنشی به طور جهانی قابل استفاده نیستند. برنامه های انتخاب شده اجتناب از مانع و موقعیت یابی نسبی است – که می تواند برای ناوبری نیز استفاده شود – و ترکیبی از هر دو است. اجرای رفتارهای غریزی واکنش پذیر برای وظایف مشخص شده سپس در شبیه سازی همراه با آزمایشات واقعی اعتبار سنجی می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :