خرید pdf کتاب Rock Blasting – A Practical Treatise On The Means Employed In Blasting Rocks For Industrial Purposes

[ad_1]

این یک راهنمای دقیق برای انفجار سنگ برای اهداف صنعتی است که دارای فصلهایی در مورد ابزارها و تجهیزات ، ابزارهای دست ساز ، مواد منفجره ، انفجارهای زیر آب و موارد دیگر است. “Rock Blasting” علاقمندان به تاریخچه و پیشرفت انفجار سنگ را به خود جلب می کند و افزودنی خارق العاده به مجموعه ادبیات مرتبط خواهد بود. مطالب شامل: “ابزار ، ماشین آلات و سایر تجهیزات مورد استفاده در انفجار سنگ” ، “ابزار حفاری دستی” ، “مته” ، “مواد منفجره مورد استفاده در انفجار سنگ” ، “اصول انفجار سنگ” عملیات انفجار سنگ “،” Subaqueous Basting ، “” Cargo را آماده کنید “،” Boring Under Water “،” Submarine Rocks “و غیره که متن و تصاویر اصلی را که برای اولین بار در سال 1878 منتشر شد ، کامل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Rock Blasting – A Practical Treatise On The Means Employed In Blasting Rocks For Industrial Purposes