خرید pdf کتاب Rock Fragmentation by Blasting

[ad_1]

این مجموعه مقالات هم اندیشی طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به تکه تکه شدن سنگ را شامل می شود ، از مطالعات موردی با دقت مستند گرفته تا آزمایش هایی مانند نمایش فراکتال از خود فرایند شکستگی.

[ad_2]

خرید کتاب Rock Fragmentation by Blasting