خرید pdf کتاب Rock Mechanics As a Multidisciplinary Science : Proceedings of the 32nd U.S. Symposium

[ad_1]

از مشاغل ارائه شده در سی و دومین سمپوزیوم ایالات متحده در زمینه مکانیک سنگ برای پرداختن به موضوع “مکانیک سنگ به عنوان یک علم چند رشته ای” درخواست شد. هدف اصلی گردآوری دانشمندان و پزشکان از زمینه های مختلف با علایق مرتبط با مکانیک سنگ برای به اشتراک گذاشتن مشکلات و رویکردهای مشترک آنها بود. این روش شامل سه مقاله در رابطه با یک جلسه ویژه با موضوع “مکانیک سنگ ماه” و همچنین 121 مقاله فنی با موضوعات زیر است: مشاهدات میدانی ، تنش های درجا ، تکنیک های اندازه گیری / اندازه گیری ، شکستگی ، خصوصیات سنگ ، پویایی / لرزه خیزی ، مدل سازی ، آزمایش های آزمایشگاهی ، ناپیوستگی / جریان سیال ، طراحی ، پایداری چاه و تجزیه و تحلیل.

[ad_2]

خرید کتاب Rock Mechanics As a Multidisciplinary Science : Proceedings of the 32nd U.S. Symposium