خرید pdf کتاب Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal

[ad_1]

پایان نامه / رساله دکتری از سال 2012 در علوم کشاورزی ، درجه: عالی ، دوره: مدیریت ، زبان: انگلیسی ، خلاصه: هدف اصلی این تحقیق ، کشف نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشاورزی و مطالعه ICT است. -چوپال هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان واسطه ای برای اقتصاد کشاورزان است تا تولید ، رشد ، تکنیک های زراعی و بهره وری آنها را با دقت و حرفه ای انجام دهد. این مطالعه بررسی می کند که آیا و تا چه اندازه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مولد افزایش یافته است. این از نظر کشاورز با تجزیه و تحلیل داده های اولیه مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal