خرید pdf کتاب Rome est une femme

[ad_1]

در رم 1935 ، که مملو از خشونت فاشیستی بود ، چزاره به سختی از کودکی به دنبال خود در میان بقایای شاهنشاهی ، سفید مرمر کلیساها ، تبلیغات سیاسی و برخوردهای یک روزه بود. مربی وی ، بازرس گائتانو ، وی را در تحقیق درباره قتل یک دختر جوان راهنمایی می کند که به سفر سزار برای کشف جنسیت و ریشه او تبدیل می شود. وقتی تحقیقات در مورد جنایت Cesare و Gaetano را در حضور رئیس کل نیروهای پلیس رژیم قرار می دهد ، همه چیز تغییر می کند ، که آنها را با وجود خودش همدست می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Rome est une femme