خرید pdf کتاب Rome

[ad_1]

ظهور قسمت تکنوازی موسیقی کلیسا در 1602 در Lodovico da Viadana’s Cento Concerti Ecclesiastici توسعه ای را آغاز کرد که به زودی با آهنگ انفرادی سکولار مطابقت داشت. این سری از شعارهای انفرادی ایتالیایی برای اولین بار بسیاری از این منابع غنی موسیقی مقدس قرن 17 را فراهم می کند. این مجموعه بیشتر قرن هفدهم از سال 1621 تا 1695 را شامل می شود. این مجموعه شامل آثاری از آهنگسازان از شهرهای بزرگ و شهرهای استانی است. سه آهنگساز در چندین مجموعه نمایش داده شده اند: Maurizio Cazzati (6). بونیفازیو گراتسیانی (6) ؛ و ایزابلا لئوناردا (5). در هر صورت ، شعر منفرد قسمت اصلی کار آهنگساز است. مجموعه آنها کتابهای درسی جامعی را برای مطالعه ژانر ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Rome