خرید pdf کتاب Romeo and Juliet

[ad_1]

رومئو و ژولیت نمایشنامه های اولیه ویلیام شکسپیر است. رومئو و ژولیت ، در خانواده ای از دشمنان متولد شدند ، عاشق یکدیگر می شوند و مرگ دلخراش آنها باعث سازش خانواده می شود. این یکی از چهار تراژدی بزرگ شکسپیر است که به دلیل خطوط زیبا و جلوه های نمایشی بسیار ستایش شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Romeo and Juliet