خرید pdf کتاب Rosie's Gift

[ad_1]

هدیه رزی خانواده و دوستانش را از طریق زندگی عادی ، روابط و درام های روزمره طی دهه 1960 تا 1980 هدایت می کند. اما “هدیه” او اگر نتواند کسی را که دوست دارد نجات دهد چه فایده ای دارد؟ وقتی جسدی در زمین ویلای توسکانی که پدر و مادرش در آنجا تعطیل بودند ، دفن شد ، پدرش مظنون اصلی می شود. آیا جینا ، یک زن پلیس جوان ایتالیایی ، می تواند به روزی کمک کند تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است؟

[ad_2]

خرید کتاب Rosie's Gift