خرید pdf کتاب Russia – Culture Smart! : The Essential Guide to Customs & Culture

[ad_1]

آیین ارتدکس روسیه بی نظیر است ، تاریخ روسیه غم انگیز است و مردم غیرقابل پیش بینی هستند. قدرت نظامی و سیاسی روسیه و همچنین سهم غنی هنر و فرهنگ این کشور نتیجه یک پویایی داخلی است که همیشه توسط افراد خارجی درک نمی شود. این کتاب ارتباط بین گذشته آشفته روسیه و حال متناقض آن را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Russia – Culture Smart! : The Essential Guide to Customs & Culture