خرید pdf کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشا و نحوه فعالیت های نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. از دیدگاه واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه می گیرد که چهار مطالعه موردی شباهت های قابل توجهی دارند: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ، درگیری ، مداخله روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح ، کنترل روسیه بر روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل درگیری و حفظ درگیری ، حضور روسیه در منطقه. نویسنده درگیری ها را در متن حقوق بین الملل و نظریه ملی گرایی قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :