خرید pdf کتاب Saban's Go Go Power Rangers #31

[ad_1]

جیسون ، زاک و ترینی زمین را ترک می کنند تا رسماً به OMEGA RANGERS بپیوندند – اما این بدان معنی است که تیم سابق آنها اکنون سه نفر را از دست داده است و لرد زد در آستانه اسلحه نهایی خود است! Zordon و Alpha-5 به شدت به دنبال جانشینان شایسته ای هستند ، اما آیا برای جلوگیری از دشمن کافی است؟

[ad_2]

خرید کتاب Saban's Go Go Power Rangers #31