خرید pdf کتاب Saint Maria Goretti

[ad_1]

سنت ماریا گورتی در سن 12 سالگی به شهادت رسید. مقاومت قهرمانانه او در برابر یک شر شناخته شده و تبدیل نهایی قاتلش الهام بخش همه است. 15 تصویر در سراسر کتاب. او را با سنت آگنس شجاع مقایسه می کنند ، او همچنین جان خود را برای جلوگیری از گناه داد. حامی مقدس جوانان ، زنان جوان ، پاکی و قربانیان تجاوز جنسی. یک داستان قدرتمند بخشش. – چاپ شده.

[ad_2]

خرید کتاب Saint Maria Goretti