خرید pdf کتاب Salzburg Crime Stories : Three Short Crime Stories in One Book

[ad_1]

این شهر مشهور نکات منفی نیز دارد. گاهی اتفاقات بدی می افتد. «داستان های جنایی سالزبورگ» شامل 3 رمان جنایی کوتاه هیجان انگیز از بریژیت لنز است. وارد دنیای مهیج بازرس مارتین بوخولز و همکارش ساندرا اشتاینر شوید.

[ad_2]

خرید کتاب Salzburg Crime Stories : Three Short Crime Stories in One Book