خرید pdf کتاب Sapian : The Ethnology of a War-Devastated Island

[ad_1]

الکساندر اسپوهر ، قوم شناس مشهور که پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده است ، جزیره سایپان را بررسی می کند. تحقیقات باستان شناسی و قوم شناسی در سال 1949 در ماریانا ، به طور عمده در سایپان ، با کارهای کوتاه در مورد Tinian ، Rota و Guam ، Chamorros و Carolinians از Saipan.

[ad_2]

خرید کتاب Sapian : The Ethnology of a War-Devastated Island