خرید pdf کتاب Savoir-Faire : A History of Food in France

[ad_1]

Savoir-Faire روایتی جامع از تاریخ آشپزی غنی فرانسه است ، نه تنها پر از قصه های غذاهای عالی ، بلکه با افسانه ها و داستان هایی از زمانها و مکانهای مختلف – از شکار حلزون در بورگوندی تا آشپزهای زن در لیون . و از تقدیر از پنیر در روم گال تا بحث های نان از قرون وسطی تا امروز. این ماده استفاده از مواد کم شناخته شده تری مانند شاه بلوط ، کوسکوس و صدف را کشف می کند. غذای فرانسوی را در ادبیات و فیلم کشف می کند. تأثیر سرزمینهای فرانسوی فرانسوی بر شکل امروزی غذاهای فرانسوی را نشان می دهد. و حاوی دستورالعمل های تاریخی خوانندگان برای امتحان کردن در خانه است

[ad_2]

خرید کتاب Savoir-Faire : A History of Food in France