خرید pdf کتاب Scenes and Traces of the English Civil War

[ad_1]

جنگ داخلی انگلیس به یک نقطه مرجع مکرر در بحث سیاسی کنونی در انگلیس تبدیل شده است. یک سری اختلافات تلخ و خونین پایه های قرن هفدهم انگلیس را متزلزل کرد. این کتاب اولین تلاش در به تصویر کشیدن میراث بصری آن زمان است که در طی دو و نیم قرن بعد از تاریخ انگلیس به تصویب رسیده ، تجدید نظر و اصلاح شده است. استیفن بان ، مورخ هنر مورد احترام ، هوشمندانه قسمت عمده ای از شواهد بصری موجود را از مقبره ها و مجسمه های تزئین شده گرفته تا مکان های باقی مانده از تخریب و آیکون ، علامت های عمومی و نقاشی های تاریخی از موضوعات ، حوادث و مکان های انسانی تفسیر می کند. بان از طریق این صحنه های مهم و گاهی ردپاهایی که به سختی قابل توجه است ، نشان می دهد که چگونه دیدگاه انگلیس در مورد جنگ تحت تأثیر و تغییر شکل تصاویر بصری قرار گرفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Scenes and Traces of the English Civil War