خرید pdf کتاب Schmerzvoller Weg zur Versöhnung

[ad_1]

75 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ، این کتاب نه تنها واقعیت ها و حوادث کمتر شناخته شده ای را که منجر به از بین رفتن غم انگیز روابط چک و آلمانی در سرزمین های بوهمیا شد ، ارائه می دهد ، بلکه مراحل بعدی آشتی و تلاش برای پایان دادن به زخم هایی که برای التیام ایجاد شده است. تمرکز اصلی بر روی این سال است که آیا آلمان های (سودیتن) توانستند گناه خود را بپذیرند ، آیا چک ها اخراج آلمان ها را پس از جنگ به عنوان یک بی عدالتی می دیدند یا فقط به عنوان یک نتیجه منطقی از وحشت جنگ. اسقف های هر دو طرف و به ویژه کاردینال میلوسلاو ولک چه نقشی در درک داشتند؟ چالش های پیش روی اروپا در هزاره سوم چگونه بر روابط آلمان و چک تأثیر می گذارد؟

[ad_2]

خرید کتاب Schmerzvoller Weg zur Versöhnung