خرید pdf کتاب Schmierige Geschäfte : Ein Dave-Robicheaux-Roman, Band 3

[ad_1]

دوستان قدیمی گاهی بدشانسی می آورند. این همان کاری است که دیو روبیچو هنگامی که دوباره به طور غیر منتظره ای با غلتک فرسوده راک اند ن دیکسی لی پوگ دیدار کرد ، ساخت. پوگ اکنون در یک شرکت نفتی کار می کند و از او در مورد دو همکار شوم و ماشین سازی کثیف آنها در کوههای مونتانا می گوید. کمی بعد ، پوگ قربانی حمله آتش سوزی شد و دیو روبیچو نامه تهدیدآمیز را به خانه پرتاب کرد. وقتی او می خواهد فرستنده را بگیرد ، ناگهان مظنون به قتل خودش می شود. روبیشو فقط یک فرصت دارد: او باید به مونتانا برود و دریابد که همکاران دیکسی پوگ در چه مشاغلی شرکت دارند. این در مورد پول زیادی است ، در مورد شرکت های قدرتمند نفتی و در مورد جوانان هندی است که علیه بی عدالتی های قدیمی می جنگند.

[ad_2]

خرید کتاب Schmierige Geschäfte : Ein Dave-Robicheaux-Roman, Band 3