خرید pdf کتاب Schriften / Der mißhandelte Rechtsstaat. Schriften 6 : Deutsche Reflexionen (3)

[ad_1]

– استیضاح عدالت – قیمت بی عدالتی و سودآوری قانون – فقه و جامعه – سیستم عدالت ما چقدر آزاد است؟ – آیا دادگستری ما از قانون قانون دموکراتیک چشم پوشی می کند؟ – دولت مشروطه مورد سو استفاده در تجربه و قضاوت نویسندگان ، وکلا و قضات آلمانی – پیشگفتار گزارش لرد دنیس در مورد پروفومو – در زمینه پرونده ویگاند – پرونده Brühne-Ferbach-Strauss – فرمان رادیکال – The Peter پرونده پائول زال – زبان قانون به عنوان انعطاف قانون زبان است

[ad_2]

خرید کتاب Schriften / Der mißhandelte Rechtsstaat. Schriften 6 : Deutsche Reflexionen (3)