خرید pdf کتاب Schubbodentechnik : Möglichkeiten und Anwendungen

[ad_1]

این کتاب فنی نه تنها این فناوری تخلیه اختراع شده را توصیف می کند ، بلکه به س questionsالات مربوط به ظرفیت بار ، رفتار آب بندی ، سرعت تخلیه ، کنترل سیلندر ، پل زدن و “بهمن” پاسخ می دهد. با توجه به این ، خصوصیات ماشین طبقه های کشویی شرح داده شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Schubbodentechnik : Möglichkeiten und Anwendungen