خرید pdf کتاب Schule am Abgrund

[ad_1]

آیا سیستم مدرسه ما خراب است؟ آیا سیاستمداران مشکلات را می بینند؟ آیا تصمیمات لازم را می گیرید؟ نگاهت را نگاه می کنی و گوش می دهی؟ ماری شولرت با گزارش تجربه خود مایل است بحث درباره این س questionsالات و وضعیت آموزشی فعلی ما را تشویق کند. زمان آن فرا رسیده است که وضعیت طاقت فرسای کار معلمان را به مسیرهای هدف گرا هدایت کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب Schule am Abgrund