خرید pdf کتاب Schulsozialarbeit

[ad_1]

مددکاری اجتماعی مدارس به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره بسیاری از مدیران مدارس ، معلمان و دانش آموزان تبدیل شده است – از نظر سیاسی و سیاسی خود را تثبیت کرده است. اما مددکاری اجتماعی مدرسه چیست؟ کدام رویکردها خود را در عمل ثابت کرده اند؟ کدام مهارت ها برای زمینه کاری ضروری است؟ کارستن اسپک اصطلاحات کلیدی را توضیح می دهد ، چارچوب زمینه کار را مشخص می کند – از س legalالات حقوقی تا تأمین مالی ، اصول عمل و تأثیر کار اجتماعی مدارس تا استانداردها و س questionsالات توسعه کیفیت. مقدمه ای کاملاً مبتنی بر کارهای اجتماعی مدارس برای مبتدیان در زمینه کار و در عین حال مروری متفاوت برای معلمان و محققان. اکنون نیز با سوالات و راه حل های آزمون.

[ad_2]

خرید کتاب Schulsozialarbeit