خرید pdf کتاب Science Adventure Stories: Agents of N.R.G. : Solve the Puzzles, Save the World!

[ad_1]

برای خنثی کردن نقشه تکان دهنده میلیاردر شیطانی الک تریک برای قطع برق شهر زاپ به عوامل گروه نجات ملی (NRG) بپیوندید. مهارت های بدنی خود را امتحان کنید و از دانش خود در زمینه برق ، مغناطیس و انرژی آبی برای حل معماها و کمک به عوامل برای صرفه جویی در روز در این داستان جالب و ماجراجویی تعاملی استفاده کنید!

[ad_2]

خرید کتاب Science Adventure Stories: Agents of N.R.G. : Solve the Puzzles, Save the World!