خرید pdf کتاب Scorched

[ad_1]

آتش سوزی در جنوب یوتا در جریان است و آتش نشان داوطلب آرون میرز می داند که روی شعله های آتش تمرکز کند. متأسفانه ، او بیش از حد توسط آتش نشان سابق لشکر کشی و فعلی نیویورک ، Xander Wescott ، پرت شده است. Xander برای مبارزه با شعله های آتش زادگاهش به یوتا برمی گردد. او از آرون به عنوان بچه تنبلی که همیشه او را تعقیب می کرد یاد می کند و هنوز آماده نیست که چقدر می خواهد مردی که هارون شده را بشناسد.

[ad_2]

خرید کتاب Scorched