خرید pdf کتاب Scream Wolf

[ad_1]

مرد قدبلند توضیح داد: “خانم گرونر هر از گاهی جیغ می کشید ،” وقتی او زیاد مشروب می نوشید ، من اتاق خواب را ترک می کردم. ممکن است این یک توبیخ یا احضار برای من باشد ، یا یک چالش جنگی برای بطری ویسکی ، یا فقط بیان ارزیابی تاریک آنها از زندگی باشد. اما هرگز معنای واقعی تر از آن – تا امشب – نبود. ”

[ad_2]

خرید کتاب Scream Wolf