خرید pdf کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان از شیوه فیلمنامه نویسی هم به عنوان رویکرد آموزشی و هم به عنوان ابزار تحقیق در کلاس های ریاضی استفاده کرد. این فرصت را به نویسندگان فیلمنامه می دهد تا بتوانند استدلال های ریاضی و یا رویکردهای آموزشی خود را بیان کنند. علاوه بر این ، مجموعه ای از روایت ها را به محققان ارائه می دهد که می تواند با استفاده از دیدگاه های نظری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فصول مختلف از استفاده از روش های گفت وگو حمایت می کنند و مزایا و ویژگی های خاص آنها را برجسته می کنند. در فصل ها ، هم پیاده سازی های سطح پایین و هم استفاده از یک بستر فناوری ، LessonSketch ، بررسی شده است. در این فصول نتایج و بینش چندین مطالعه اخیر ارائه شده است که در آنها از متن برای تحقیق و تمرین آموزش ریاضی استفاده شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice