خرید pdf کتاب Sea Turtle

[ad_1]

درباره مراحل مختلف چرخه زندگی لاک پشت های دریایی ، از یک مسابقه جوجه ریزی در آن سوی اقیانوس گرفته تا یک لاک پشت بزرگسال ، اطلاعات کامل کسب کنید. از نظر لاک پشت ، خوانندگان اولیه تجربه ای از مراحل زندگی خود را تجربه می کنند. جملات ساده به رشد تشخیص کلمات و بهبود مهارت خواندن کمک می کند. هر کتاب از این مجموعه حاوی فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست و شرح حال نویسنده است.

[ad_2]

خرید کتاب Sea Turtle