خرید pdf کتاب Seafarers of the Seven Seas : The Maritime Culture in the Kitab 'Aja'ib Al-Hind by Buzurg Ibn Shahriyar (d. 399/1009)

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط كلاوس شوارتز ورلاگ تاسیس شد و به یكی از مهمترین ارگانهای نشر مطالعات اسلامی در آلمان تبدیل شد. بیش از 330 جلد به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص یافته است.

[ad_2]

خرید کتاب Seafarers of the Seven Seas : The Maritime Culture in the Kitab 'Aja'ib Al-Hind by Buzurg Ibn Shahriyar (d. 399/1009)