خرید pdf کتاب Secouée par le Hirak : l'Algérie à la croisée des chemins

[ad_1]

از زمان شروع هیراک در الجزایر هیچ تغییر سیاسی واقعی مشاهده نشده است. به استثنای اخراج بوتفلیکا ، پذیرش رسمی ارتش به ریاست جمهوری و ریشه معترضین در منظر شهری ، “سیستم FLN” همچنان به حاکمیت خود ادامه می دهد. بدون دیدگاه سیاسی رهایی بخش ، هیراک هیچ گزینه ای برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه نمی دهد. با این حال ، جنبش مردمی الجزایر برای بدست آوردن قدرت کنترل و تصمیم گیری خود بر سرنوشت جمعی خود ، مجبور است اشکال سازمانی افقی را آزمایش کند.

[ad_2]

خرید کتاب Secouée par le Hirak : l'Algérie à la croisée des chemins