خرید pdf کتاب Secret Seven on the Trail : Secret Seven #4

[ad_1]

خواهر آزار دهنده جک ، سوزی ، انجمن مخفی خود را – “پنج معروف” تاسیس کرد. آنها جلسه ای را در خانه تابستانی تشکیل می دهند و داستانی را درباره یک جلسه باند در انبار تیگر به نفع جک که در کنار بوش لورل مخفی شده و گوش می دهد ، می سازند. پیتر داستان جک را باور ندارد و برای اثبات اشتباه او ، جک و جورج به انبار تایگر می روند و فکر می کنند دنبال سوزی و دوستش هستند. اما هر دو پسر به زودی متوجه می شوند که در وسط ماجراجویی قرار دارند که دو مرد به یك خانه دزدکی وارد می شوند و به Zeb پیغام می دهند كه با روشن بودن ساحل به آنها بپیوندد! اما بعد آنها جورج را کشف می کنند و فکر می کنند او پیامی از جانب چارلی برای آنها دارد!

[ad_2]

خرید کتاب Secret Seven on the Trail : Secret Seven #4